28. august 2019

Unngå kjemiske plantevernmidler

Tiltak:

  • Unngå å bruke kjemiske plantevernmidler mot ugress, sopp og skadedyr på eget område. Bruk heller mekaniske metoder, eventuelt midler godkjent for økologisk produksjon.
  • Eksempler: kokende vann, eddik eller tildekking av ugress med bark eller duk.

 

Fakta/informasjon:

Kjemiske sprøytemidler kan være helseskadelig for mennesker, det kan forurense jord og grunnvann i lang tid og det kan skade nytteinsekter og andre virvelløse dyr i jorda og i vann. Det finnes andre metoder å bekjempe planteskadegjørere på, for eksempel mekanisk bekjempelse, tildekking av jord eller bruk av uskadelige stoffer (f.eks. kokende vann på ugress). Hvis det er nødvendig å bruke plantevernmidler, kan midler godkjent for økologisk produksjon benyttes. Se også Mattilsynets oversikt over basisstoffer for å få oversikt over hvilke stoffer som ikke primært er plantevernmidler (f.eks. eddik og andre næringsmidler) som er godkjent for bruk mot ulike typer planteskadegjørere.

På barns lekeområder er det ulovlig å bruke kjemiske plantevernmidler.

 

Les mer:

Kokende vann mot ugress fra Huseiernes landsforbund