11. juli 2022

Miljøkrav i sponsoravtaler

Tiltak: 

Virksomheter som er sponsorer for idrettslag, kulturarrangementer eller andre lokale organisasjoner kan stille miljøkrav til organisasjonene de velger å sponse.

For eksempel krav om at organisasjonen prioriterer miljømerkede varer og tjenester, at de har et godt system for kildesortering, tar miljøhensyn ved matservering, reduserer bruk av engangsartikler, gjør tiltak for å unngå plastforurensning fra kunstgress, eller andre relevante miljøkrav.

De kan også oppfordre organisasjonene til miljøsertifisering.