20. mars 2019

Merking av avfallsbøtter

Tiltak: 

Ha avfallsbøtter med tydelig merking (symboler/tegninger) så barna kan ta del i kildesorteringen i det daglige.

 

Fakta/informasjon: 

Kildesortering av avfall fører til at mer avfall materialgjenvinnes, og materialgjenvinning framfor energigjenvinning sparer både naturressurser, energibruk og CO2-utslipp. Å la barna aktivt ta del i kildesorteringen øker deres miljøbevissthet.

 

Les mer: 

10 tips fra Loop for bedre kildesortering