16. desember 2019

Løsemiddelbruk ved vasking

Tiltak:

Iverksett ytterligere tiltak for å redusere løsemiddelbruk ved vasking, f.eks.:

  • Unngå bruk av ferske løsemidler for vask av glassvare. Filtrer og gjenbruk løsemidler fra vaskeprosesser og/eller bruk mekanisk rengjøring (skuring) om mulig.
  • Invester i gode oppvaskkoster for mekanisk rengjøring
  • Bruk ultralyd eller industrielle oppvaskmaskiner istedenfor eller før en siste vask med løsemidler.
  • Ha nok av glassvare tilgjengelig og sørg for gode tørkeforhold (f.eks. spesielle tørkeovner) for å redusere bruk av løsemidler for rask tørking.