24. juni 2019

Kombinerte reiser

Tiltak

Slå sammen reiser med ulike formål for å redusere antall reiser.

 

Fakta/informasjon

Når det er nødvendig med lengre tjenestereiser bør virksomheten jobbe for å redusere antall reiser, spesielt antall flyreiser. Dette kan gjøres ved å planlegge møter og hendelser slik at flere møter og andre gjøremål kan gjennomføres på samme reise. Fra et miljøperspektiv er det bedre med færre reiser som varer lenger enn hyppige, kortvarige reiser.