13. august 2019

Kombinerte leveranser og kundebesøk

Tiltak:

  • Reduser antall innenlands flyreiser og lange bilturer ved å kombinere kundebesøk/servicebesøk med vareleveringer.
  • Gjennomfør flere kundebesøk/leveranser i samme område på samme reise.
  • Overnatt på hotell i stedet for å kjøre samme strekning fram og tilbake flere ganger når man har kundebesøk langt fra kontoret.

 

Fakta/informasjon:

Nødvendige reiser må gjennomføres, men ofte er det mulig å redusere antall flyreiser og antall kjørte kilometer ved å kombinere flere ærender på samme reise. Ved å bli med en varelevering for å gjennomføre et kundebesøk kan man redusere antall transporter på en enkel måte.