22. mars 2019

Gratis påfyll

Tiltak: 

  • Gi ut mindre mengder av tilbehør som sjelden spises opp (saus, dressing, kaffe, poteter osv.) og tilby heller gratis påfyll.
  • Kartlegg hvilke matrester som ofte er igjen på tallerkenene, og gi ut mindre av dette.

 

Fakta/informasjon: 

En måte å redusere matsvinnet fra serveringsbransjen er å sørge for at kundene spiser opp maten de får servert. Hvis man ser at det er en type mat som ofte ikke spises opp, kan man vurdere å gi ut mindre porsjoner, og heller tilby gratis påfyll. Dette kan redusere mengden mat som kastes fra tallerkenen betraktelig, og bedriften kan spare penger på tiltaket.

Myndighetene og matvareindustrien definerer matsvinn som «alle nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunkt når dyr og planter er slaktet eller høstet». I Norge kaster en gjennomsnittlig forbruker 42 kg spiselig mat hvert år, og klimagassutslippene forbundet med matsvinn tilsvarer en fjerdedel av utslippene fra personbiltransporten i Norge. Derfor er det gode miljømessige, etiske og økonomiske grunner til å redusere matsvinnet. Det kan enkelt gjøres gjennom bedre planlegging og økt kunnskap om holdbarhet og oppbevaring.

 

Les mer: