26. august 2019

Kjøpesenter: Gjenbruk og reparasjon på senteret

Tiltak

  • Tilby reparasjonsmuligheter for klær og sko på senteret, for eksempel i samarbeid med Repairable eller andre virksomheter som tilbyr reparasjon.
  • Ha resirkuleringsstasjoner på senteret, for eksempel i samarbeid med Fretex eller Uff.

 

Fakta/informasjon

Produksjon av tekstiler krever store mengder energi, vann, kjemikalier og arealer, og i EU er tekstiler det fjerde mest miljøbelastende forbruksområdet. I tillegg blir klær ofte produsert under svært kritikkverdige arbeidsforhold. Det viktigste man kan gjøre for å redusere miljøfotavtrykket fra tekstilproduksjon er å kjøpe mindre tekstil, kjøpe produkter av god kvalitet med lang holdbarhet, og ta vare på det man har. Reparasjonstjenester på kjøpesentre kan påvirke forbrukerne til å reparere det de har fremfor å kjøpe nytt, noe som er et mål i sirkulærøkonomien. Hvis skredderne i tillegg kan sy om plagg så de passer bedre, påvirkes kundene til å bruke plaggene lengre og ta bedre vare på dem.