Gaver

Tiltak:

  • Velg bærekraftige gaver til foredragsholdere, ansatte og andre, og ta hensyn til både miljø og sosiale aspekter ved valg av leverandører.
  • Eksempel: kjøp gaver av aktører som «Sisters in Business», «Moving Mamas» eller «Bokhari». Alle tre har fokus på sosialt ansvar, sysselsetting av kvinner med innvandrerbakgrunn og bærekraft.

 

Fakta/informasjon:

Bærekraft har både miljømessige, økonomiske og sosiale aspekter, så i tillegg til å velge miljøvennlige leverandører bør man også løfte frem det sosiale aspektet ved bærekraft. Bevissthet på å velge bærekraftige gaver reduserer også unødvendig forbruk.

 

Les mer:

Tilbake