16. september 2020

Fora for miljømessig utvikling av skipsfarten

Tiltak:

Delta i fora for miljømessig utvikling av skipsfarten mot lavere utslipp. Det største nettverket er Grønt Skipsfartsprogram, men det finnes også andre alternativer, f.eks. Maritime CleanTech, Arena Ocean Hyway Cluster og Landstrømsforum.