12. januar 2022

Felles transport

Tiltak

Hvis hele eller deler av organisasjonen skal delta på arrangementer utenfor egne lokaler/arenaer (f.eks bortekamper, idrettsarrangementer, turer, samlinger), bør organisasjonen i størst mulig grad legge til rette for felles transport.

Informasjon

Hensikten er å redusere klimagassutslippene fra personbiltransport.