21. juni 2019

Færre leveranser

Tiltak:

  • Bestill samkjørte og færre leveranser av varer til byggeprosjekter for å redusere antall kjørte kilometer i forbindelse med vareleveranser.
  • Ha faste hentedager for materialer for å unngå mest mulig småkjøring.
  • Ha jevnlige planleggingsmøter med de ansatte, der jobbene planlegges nøye. Slik kan det være nok å kun kjøre ut én gang med materialer.

 

Fakta/informasjon:

Transport står for 30 prosent av norske klimagassutslipp, hvorav veitransport utgjør den største utslippskilden. Utslippene fra tunge kjøretøy og varebiler er nesten like store som utslippene fra persontransport, så å redusere disse utslippene er et godt miljøtiltak. God planlegging av varetransport kan sørge for felles leveranser som øker lastutnyttelsen på kjøretøy, og fører til at færre kilometer blir kjørt med tungtransport.

 

Les mer: