27. februar 2019

ENØK-analyse/EPC-prosjekt

Tiltak:

  • Gjennomfør en ENØK-vurdering utover energiattesten.
  • Vurder å sette i gang et EPC-prosjekt.

 

Fakta/informasjon:

Enøk betyr energiøkonomisering, og går ut på at man sparer energi ved å sløse mindre, bruke energien mer effektivt og å bruke energi fra billige og fornybare kilder. En enøkanalyse kartlegger hvilke tiltak som kan være aktuelle energisparetiltak for hvert enkelt bygg, og det finnes støtteordninger både til analyse og enkelte energisparetiltak. Dette kan variere fra kommune til kommune.

EPC (Energy Performing Contracting) er en modell for gjennomføring av energieffektiviseringstiltak med garantert energisparing. Investeringen som gjøres finansieres av energibesparelsen, og entreprenøren garanterer for at det blir lønnsomt.

 

Les mer: