5. juli 2019

Energimåler på elektriske apparater

Tiltak:

  • Installer energimålere på elektriske apparater for å få bedre kontroll på strømforbruket per apparat.
  • Erstatt eventuelle apparater med for høyt strømforbruk med mer moderne, energieffektive modeller.

 

Fakta/informasjon:

En enkel strømmåler koster noen få hundrelapper, og kan kobles direkte på elektriske apparater som bruker strøm. Slik kan man lettere finne spesifikke strømsparende tiltak.

Selv om elektrisitet stort sett produseres fornybart i Norge, så er ren energi en begrenset ressurs. Mange av Norges vassdrag er allerede utbygd, og nye vannkraftutbygginger fører til naturinngrep og miljøbelastninger. Norge er en krafteksportør, så den fornybare energien vi produserer, men ikke bruker selv kan eksporteres til andre land med lavere dekningsgrad av fornybare energikilder. Mye av vårt energibehov som i dag dekkes av fossil energi vil i fremtiden måtte erstattes av fornybar energi. Derfor er det viktig at energien som produseres brukes så effektivt som mulig.