19. oktober 2022

Energimåler for oppvarming av varmtvann

Tiltak

Installer en egen energimåler for oppvarming av varmtvannet.