23. august 2021

Elektronisk utstyr (PC, skjerm, telefon etc.)

Tiltak

  • Leie eller lease varen. Dette bidrar til at virksomheten kun disponerer utstyr den trenger fordi det finnes en fastsatt returordning for utstyret. Leie/leasing gjør det også enklere å omfordele samme elektronisk utstyr slik at levetiden til hvert kan produkt forlenges.
  • Kjøp varen brukt
  • Velg varer med lang produktgaranti og garantireparasjon
  • Prioriter god batterikapasitet og et robust batteri med lang forventet levetid
  • Legg vekt på at kritiske og utskiftbare komponenter er tilgjengelige og kan erstattes
  • Etterspør leverandør med et tredjepartssertifisert miljøledelsessystem (Miljøfyrtårn, ISO14001, EMAS)

 

Fakta/Informasjon

Elektriske produkter inneholder råstoffer som det finnes en begrenset mengde av. De er i tillegg svært krevende å utvinne og mange av råstoffene blir også hentet ut fra gruver i andre verdensdeler. Det er også store utslipp forbundet med utvinning av råstoffer. Om for eksempel alle i Europa hadde brukt mobilen ett år lenger, ville det tilsvart utslipp av en million fossilbiler i et helt år.