20. juni 2019

Doseringsapparat på moppevaskemaskiner

Tiltak:

  • Installer doseringsapparat på nye moppevaskemaskiner for å sikre et lavt kjemikaliebruk.

 

Fakta/informasjon:

Med et doseringsapparat stiller man inn på forhånd hvor mye kjemikalier som trengs i en vask, og dette doseres automatisk. Doseringsapparater vil vanligvis redusere kjemikaliebruken fordi manuell oppmåling av vaskemidler som regel fører til at man doserer for mye. I tillegg gjør doseringsapparater at man kan bruke konsentrerte vaskemidler i store beholdere, noe som reduserer bruken av emballasje.