14. oktober 2019

Datarom

Tiltak:

  • Gjennomfør en analyse av datarommet for å vurdere muligheter for energieffektivisering.
  • Iverksett eventuelle tiltak som energioptimaliserer oppsettet og utnyttelsen av driftsløsningen.
  • Vurder om det er mulig å utnytte overskuddsvarmen.