25. august 2021

Bruk innkjøpsveiledere

Tiltak

Ta i bruk gode veiledere for innkjøp i både privat og offentlig sektor.