17. mars 2022

Bruk innkjøpsveiledere

Tiltak

Ta i bruk gode veiledere for innkjøp i både privat og offentlig sektor.