13. desember 2019

Berøringsfri håndvask og såpedispenser

Tiltak:

Installer berøringsfri håndvask og såpedispenser i laboratoriene for å unngå kontaminasjon med kjemikalier eller biologiske faktorer.