• Hjem
  • Berøringsfri håndvask og såpedispenser

Berøringsfri håndvask og såpedispenser

Tiltak:

Installer berøringsfri håndvask og såpedispenser i laboratoriene for å unngå kontaminasjon med kjemikalier eller biologiske faktorer.

Tilbake