9. juli 2019

Bærekraftsuke

Tiltak

  • Arranger en tverrfaglig bærekraftsuke for hele skolen med aktiviteter og undervisningsopplegg relatert til bærekraftig utvikling.

 

Fakta/informasjon

Bærekraftig utvikling er et av de prioriterte flerfaglige undervisningstemaene som inngår i de nye læreplanene som tas i bruk fra 2020. I tillegg til at bærekraft er en del av det faste undervisningsopplegget kan skolene øke fokus på bærekraft ved å arrangere en egen bærekraftsuke for hele skolen. Både miljømessige og sosiale aspekter ved bærekraft bør være en del av bærekraftsuka.

Forslag til aktiviteter som kan gjennomføres:

  • Bruk undervisningsopplegg fra FN-sambandet. Her finnes blant annet foredrag, film, spill, rollespill og gruppeoppgaver knyttet til bærekraft.
  • Få besøk av organisasjoner, forskere eller andre som jobber med miljø og bærekraft.
  • Ha fokus på gjenbruk, redesign og miljøvennlig materialbruk i programfag, kunstfag og liknende.
  • Arranger en søppelplukkedugnad med elever og lærere.
  • Arranger byttemarked for elever med f.eks. klær og sportsutstyr.