20. mars 2019

Avfall i formingsaktiviteter

Tiltak: 

  • Gjenbruk egne avfallsfraksjoner (melkekartonger, eggekartonger, eggeskall etc.) som barna kan bruke i sine formingsaktiviteter.
  • Lag julegaver av gjenbruksmateriale.

 

Fakta/informasjon:

Å bruke avfall i formingsaktiviteter er et godt miljøtiltak fordi man bruker materialer man allerede har og reduserer mengden materialer barnehagen trenger å kjøpe inn. Det er også en fin måte å lære barna om gjenbruk, det kan øke kreativiteten og det er økonomisk lønnsomt. Gjenbruk er andre trinn i avfallshierarkiet, og ved å bruke eksisterende ting om igjen reduserer man ressurs- og energibruken knyttet til produksjon og transport av nye varer.

 

Les mer: 

Artikler om gjenbruk i barnehagen fra Barnehage.no