16. september 2020

Automatisk oppsamling av marint avfall

Tiltak:

Anskaffe automatiske oppsamlere for marint flytende avfall, f.eks. «port bins»

 

Les mer:

Tiltak mot forsøpling fra Hold Norge Rent

 

Takk til InErgeo for tipset!