25. april 2023

Arbeidstøy og interiørtekstiler: Bruk og reparasjon

Tiltak

  • Inngå reparasjonsavtale med leverandør. Dere kan også stille krav om at leverandører skal tilby reparasjon i forbindelse med innkjøpet.
  • Sette krav til miljøhåndtering ved bruk av leverandøravtaler med renseri og vaskeri.

Kilde: Framtiden i våre hender

  • Reparer ødelagt arbeidstøy og interiørtekstiler fremfor å kjøpe nytt
  • Gjør det mulig for ansatte å få reparert private klær og sko via arbeidsplassen. For eksempel ved å ha rabattavtaler med lokale skreddere og skomakere. Undersøk om de også kan hente/levere klær og sko direkte på arbeidsplassen.

Informasjon

Produksjon av tekstiler krever store mengder energi, vann, kjemikalier og arealer, og i EU er tekstiler det fjerde mest miljøbelastende forbruksområdet. I tillegg blir klær ofte produsert under svært kritikkverdige arbeidsforhold. Det viktigste man kan gjøre for å redusere miljøfotavtrykket fra tekstilproduksjon er å kjøpe færre tekstiler, kjøpe produkter av god kvalitet med lang holdbarhet, og ta vare på det man har. Noen leverandører av arbeidstøy tilbyr reparasjonsmuligheter på klærne og/eller leie av arbeidstøy inkludert vask og reparasjon, og slike løsninger kan på sikt bidra til å redusere klesforbruket. Det finnes også bedrifter som inngår avtaler med virksomheter om å hente ødelagt tøy på arbeidsplassen, reparere det og levere det tilbake.

Les mer