12. mars 2020, Oslo Kongressenter

 

dager
:
timer
:
min
:
sek


Arrangeres av:


Vi inviterer til årets faglige møtepunkt for alle som er opptatt av bærekraft og grønn vekst. I år peker vi på
 miljøledelse 2.0, og hvordan nye krav til bærekraftig omstilling krever nye måter å drive en organisasjon på.

Vi presenterer morgendagens miljøledelsessystemer og gir råd og inspirasjon til hvordan du skal lykkes med: 
➔ Systematisk arbeid med miljø i kjernevirksomhet og strategisk ledelse ➔ Ansvarlighet og kvalitet i hele verdikjeden
➔ Grønn og sirkulær innovasjon ➔ Bærekraftig forretningsmodellering ➔ Bidrag til FNs bærekraftsmål

Foredragsholdere

Nina Jensen

CEO, REV Ocean

Matilde Clemetsen

Koordinator for studentlaget til FIVH og tidligere ungdomsdelegat

Mads Bruun Høy

partner og gründer av Æra

Rune Sjøhelle

Kommunikasjon og endringsekspert, Footprint

Ivar Horneland Kristensen

Administrerende direktør, Virke

Ann-Kristin Ytreberg

DAGLIG LEDER, MILJØFYRTÅRN

Jacob Mehus

Administrerende direktør, Standard Norge

Astrid Johanne Svensson

Rådgiver bærekraftig forbruk, Oslo kommune

Erling Ølstad

Administrerende direktør, Mester Grønn

Kaia Dahle Nyhus

Forfatter

Trine Lise Sundnes

Forbundsleder Handel og Kontor i Norge

Vegar Kristoffersen

Administrerende direktør i Recover Nordic

Camilla Gramstad

Bærekraftansvarlig i Virke


Flere spennende foredragsholdere lanseres fortløpende ...

Program

 • 07.30-08.15 :

  Registrering og kaffe

 • 08.30-08.45:

  Kulturell åpning

  Kaia Dahle Nyhus, forfatter
 • 08.50-09.00:

  Miljøledelse som verktøy for å gjennomføre grønn omstilling i Norge. 

  TBA
 • 09.00-09.20:

  Forbi bærekraft – hvordan kan man gå fra globale mål, til lokale utfordringer og konvertere disse til innovasjonsmuligheter på tvers av sektorer.

  Mads Bruun Høy, partner i Æra
 • 09.20-09.50:

  Grønn endringsledelse: Fra grønne ambisjoner til grønn praksis.

  Rune Sjøhelle, kommunikasjon- og endringsekspert i Footprint
 • 09.50-10.10:

  Det grønne skiftet må skje på arbeidsplassen. Arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i felles løft for bærekraft.

  Ivar Horneland Kristensen, adm. dir i Virke og Trine Lise Sundnes, forbundsleder Handel og Kontor i Norge
 • 10.10-10.30:

  Pause

 • 10.30-10.40:

  Ungdom er lei av prat og fine avtaler. Nå må det handling til.  

  Matilde Clemetsen, koordinator for studentlaget til Framtiden i våre hender og tidligere ungdomsdelegat til FNs klimatoppmøte
 • 10.40-10.55:

  Case 1: Slik lykkes "Årets Miljøfyrtårn 2019" med fremoverlent lederskap og innovative bærekraftige løsninger.

  Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Miljøfyrtårn og Erling Ølstad, adm. dir. i Mester Grønn
 • 10.55-11.10:

  Case 2: Oslo kommunes arbeid med bærekraftig og redusert forbruk. 

  Astrid Johanne Svensson, rådgiver bærekraft og forbruk i Oslo kommune
 • 11.10-11.25:

  Case 3: Systematisk arbeid med standarder åpner nye markeder og gir mer miljøvennlig, effektiv og lønnsom drift

  Vegar Kristoffersen, adm. dir i Recover Nordic, og Jacob Mehus, adm. dir. Standard Norge
 • 11.25-11.45:

  Det store bildet og det konkrete ansvaret.

  Nina Jensen, CEO i REV Ocean
Vi tar forbehold om endringer i programmet. 

Parallellsesjon 1 (Miljøfyrtårn):

Øk farten og finn retningen i den grønne omstillingen. Miljøfyrtårn gir deg verktøyene.

 • 12.30-13.00:

  Miljøledelse inn i fremtiden.

  Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder Miljøfyrtårn
 • 13.00-13.30:

  Løft miljøansvaret fra et skrivebord til hjørnekontoret – og oppnå forankring i ledelsen.

  Stine Wennberg Vintervoll, rådgiver i Miljøfyrtårn, og Forboo Floring
 • 13.30-14.00:

  Utvid fokus fra miljøvennlig drift til arbeid med grønne verdikjeder.

  Jan Halvor Bansdal, rådgiver i Miljøfyrtårn
 • 14.00-14.15:

  Pause

 • 14.15-14.45:

  Gå fra fokus på statisk måling til et levende styringsverktøy.

  Anette Severinsen, rådgiver i Miljøfyrtårn, og Tanja Erichsen (BDO)
 • 14.45-15.15:

  Ta steget fra etablerte sannheter til grønn innovasjon.

  Espen Heggedal, rådgiver i Miljøfyrtårn
 • 15.15-15.30:

  Avslutning – la oss bare gjøre det!


PARALLELLSESJON 2 (Standard Norge):

Standarder bygger bærekraftige samfunn

I denne sesjonen lærer du om hvordan vi i byer, lokalsamfunn og samfunnet for øvrig kan måle innsatsen vår opp mot FNs bærekraftsmål. Vi viser hvordan globalt anerkjente verktøy fra den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, ISO, og Norsk Standard er til hjelp.

Både bestillere og leverandørene må levere på FNs bærekraftsmål. I tillegg har EU nettopp lansert sin ambisiøse European Green Deal. Denne vil blant annet være en drivkraft for nye økonomiske muligheter og få stor betydning for Norge.

Sesjonen er tredelt med innlegg knyttet til Bærekraftig økonomi, Bærekraftige kommuner og Bærekraftige virksomheter. Bærekraftsindikatorer, offentlige anskaffelser, sirkulære forretningsmodeller og klimatilpasning er viktige stikkord.

Det er åpning for spørsmål og dialog underveis i programmet, og avslutningsvis inviterer vi til en miljøspørrehalvtime der innlederne og andre fagpersoner utdyper.

Flere detaljer i programmet kommer fortløpende:

 • 12.30-12.35:

  Velkommen

  Marit Sæter, Direktør kommunikasjon, Standard Norge
 • 12.35-12.50:

  Verden omkring oss er i endring – FNs bærekraftsmål og European Green Deal legger føringer. Hvordan ser verktøykassa for den nye hverdagen ut?

  Jacob Mehus, Administrerende direktør, Standard Norge
 • 12.50-13.10:

  Sirkulær innovasjon – sirkulære forretningsmodeller under utvikling i ISO

  TBA
 • 13.10-13.40:

  Innkjøps-Norge skal omstilles til grønne anskaffelser – hva trenger vi av verktøy for å lykkes?

  Helene Hoggen, Avdelingsleder i Difi, Finn-Øyvind Langfjell, Leder for strategisk innkjøp, Miljødirektoratet
 • 13.40-14.00:

  Bærekraftige byer – kan de måles?

  Unni Larsen, Daglig leder SmartCity Bærum
 • 14.00-14.15:

  Pause

 • 14.15-14.35:

  Norsk Standard for blågrønn faktor - verktøyet som skal sikre klimatilpasning og sunnere utemiljø i kommunene

  Hanne Wells, Prosjektleder, Standard Norge
 • 14.35-14-50:

  Case ISO 14001: Ansvarlige investeringer  

  TBA
 • 14.50-15.10:

  Alle gode ting er fire – systematisk arbeid med ISO-standarder har gitt oss store gevinster

  Marianne Mikkelsen, HMS- og kvalitetsleder i Recover Nordic, Terje Nøstdal, Bærekraft & Innkjøp i Recover Nordic
 • 15.10-15.40:

  Miljøspørrehalvtimen: Panel med spørsmål

 • 15.40-15.50:

  Avslutning


PARALLELLSESJON 3 (Miljøfyrtårn):

Miljøledelse som drivkraft i kommunenes grønne omstilling.

Miljøledelse som fag er i endring. For at kommunene skal kunne bidra til grønn omstilling i samfunnet, kreves hensiktsmessige styringsverktøy og gode virkemidler. Miljøledelse kan brukes for å lykkes i å få til grønne synergieffekter mellom kommunen og lokalt næringsliv, og det kan brukes for å gi god styringsinformasjon når kommunen står overfor beslutninger om egen drift og bærekraftig forvaltning.

 • 12.30-13.00:

  Fremtidens miljøledelse for kommuner

  Linn Grøtberg, leder marked og kommunikasjon i Miljøfyrtårn
 • 13.00-13.30:

  Kommunen som motor for grønn omstilling i næringslivet

  Kristin Øygarden, rådgiver i Miljøfyrtårn og Inngunn Lie i Næring for klima i Oslo kommune
 • 13.30-14.00:

  Styrk kommunens grønne innkjøp og få med deg lanseringen av digital veileder for grønne innkjøp

  Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Miljøfyrtårn og case: Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune
 • 14.00-14.15:

  Pause

 • 14.15-14.45:

  Sirkulærøkonomi i kommunesektoren – slik bidrar Miljøfyrtårn til sirkulærøkonomisk tilnærming

  Lisbeth S. Melhus, leder miljøfaglig utvikling i Miljøfyrtårn og case: TBA
 • 14.45-15.15:

  Miljøledelse- og miljøregnskap: Hvordan bruke Miljøfyrtårn som dynamisk styringsverktøy 

  Anette Severinsen, rådgiver i Miljøfyrtårn og case: TBA
 • 15.15-15.30:

  AvslutningMeld deg på her: