Målgruppe: Kommuner og fylkeskommuner

Workshop med Hans Stefan Urke – Rigge og sertifisere hele organisasjonen

Ønsker du å lære mer om hvordan du kan rigge og sertifisere hele organisasjonen din?

Rigge og sertifisere hele organisasjonen er avgjørende for å sikre at alle deler av virksomheten er med på klima- og miljøarbeidet. Denne workshopen vil fokusere på komplekse hovedkontorstrukturer, gruppering og stikkprøvemodeller, samt bruk av maler og hjelpemidler.

Innhold og omfang:

  • Du vil få innsikt i hvordan komplekse hovedkontorstrukturer kan håndteres effektivt og hvordan du kan speile organisasjonen for bedre miljøstyring.
  • Lære om gruppering, stikkprøvemodeller og bruk av maler og hjelpemidler for sertifisering.
  • Metoder for informasjon og inspirasjon samt opplæring, veiledning, e-læring og dytting vil bli dekket.
  • Diskusjonsoppgaver vil gi deltakerne muligheten til å dele erfaringer og finne løsninger på sertifiseringsutfordringer.
  • Kurset består av en samling á 2,5 timer.

Kursformatet inkluderer:

  • Workshops ledet av Hans Stefan Urke
  • Digital deltakelse via Teams
  • Praktiske eksempler og erfaringsutveksling
  • Aktiv deltakelse med Mentimeter og gruppeoppgaver

Kurssted: Online via Teams

Tidspunkt: 6. september 2024, 08:30 – 11:00

Pris: 2.000,- NOK eks mva, per virksomhet, med plass til opptil 20 deltakere for å sikre en interaktiv og personlig opplæringserfaring.

Anbefalte forkunnskaper: Ingen forkunnskaper nødvendig.

Frist for påmelding: 30. august 2024

Moderator: Hans Stefan Urke – Årets Miljøfyrtårnkonsulent 2024

Han kombinerer bred managementbakgrunn med tiår med erfaring i å lede spennende, interaktive workshops og treninger med fokus på digitale formater. Han står bl.a. bak den vellykket oppbyggingen av et gjennomgående klima- og miljøstyringssystem i Kristiansand kommune (> 9000 ansatte, 158 Miljøfyrtårn-enheter).

Årets Miljøfyrtårnkonsulent 2024 | Stiftelsen Miljøfyrtårn (miljofyrtarn.no)

Miljøfyrtårn-sertifisering – URKE

Bærekraftledelse – URKE

Spørsmål og kontaktinformasjon: For ytterligere spørsmål angående workshopen, kontakt Hans Stefan Urke på e-post: stefan@urke.eco.