Målgruppe: Enkeltstående virksomheter

Kurs – internrådgivere

Private og kommunale virksomheter kan utdanne egne internrådgivere som er kvalifisert til å lede sertifiseringsprosessen under hovedkontormodellen. Internrådgiveren vil være en ressurs som både er kvalifisert til å gi nødvendig rådgivning internt, og/eller sammen med eksterne konsulenter etter behov.

Enkeltvirksomheter kan også delta på internrådgiverkurs.

Grunnkurset er 2 + 2 halve dager.
Grunnkurset er to halvdags-samlinger med opplæring i verktøy og grunnleggende forståelse av Miljøfyrtårn-ordningen. Deretter kommer to egne halvdags-kurs med opplæring i hovedkontormodellen.

PS! Endringer kan forekomme.

Internrådgiveren anbefales i tillegg å delta på årlig oppdateringskurs.

Forkunnskap:
Det er kreves ikke obligatoriske forkunnskaper for å være internrådgiver, men det anbefales på det sterkeste at man har kjennskap til miljøledelse, HMS og miljøtemaene i miljøfyrtårnarbeidet, samt et ønske om å bistå virksomheten mot grønn omstilling. Kurset er relativt omfattende og det anbefales at det settes av tid til egenarbeid og refleksjon før, under og etter kurset.

Kurset og internrådgiverrollen krever også generelle ferdigheter ved håndtering av enkle dataverktøy som f.eks Microsoft Excel og Zoom.

Læringsmål etter endt kurs:
Deltaker skal være i stand til å bistå som prosessleder og hjelpe egne virksomheter med miljøkartlegging og miljørapportering for å innfri Miljøfyrtårns sertifiseringskriterier. Miljøkartleggingen tar for seg følgende miljøtemaer: Internkontroll/HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfall- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap. I tillegg vil vi gjennomgå valg av sertifiseringskriterier og hvordan svare ut disse før sertifiseringsmøtet. Videre vil kursdeltaker få opplæring i hovedkontormodellen. Internrådgiveren skal også ha god innføring i verktøy og funksjoner som kreves for å drive sertifiseringsprosessen både for enkeltvirksomheter og ved bruk av hovedkontormodellen.

Kurssted:

  • Zoom

Tidspunkt:
– 23. – 24. august 2022, kl. 08.30 – 13.30 (nettdeltakelse)
– 30. – 31. august 2022, kl. 08.30 – 13.30 (nettdeltakelse)

Pris:

Prismodellen for internrådgiverkursene er endret. Virksomheten betaler nå en lavere pris og kan sende flere på kurs til denne prisen. Dere betaler en årlig kurslisens hvert år dere ønsker å gå på kurs (dette gjelder både internrådgiverkurs og innføring i Miljøfyrtårn for konsern og kommuner), og prisen baseres på hvor mange deltakere dere ønsker å sende på kurs i løpet av ett årLisensen gjelder fra første kursdag etter påmeldt kurs. Virksomheten kan da velge å sende flere deltakere på ett kurs eller/og sende deltakere på et av kursene som holdes senere på året. Det arrangeres to internrådgiverkurs i 2022 og tre innføringer i Miljøfyrtårn for konsern og kommuner.

Deltakerpakkene er som følger: 

Pakke 1: 14 deltakere, kr 7 900,- for ett år. 

Pakke 2: 58 deltakere, kr 10 900,- for ett år. 

Pakke 3: 9+ deltakere, kr 13 900,- for ett år. 

FRIST FOR PÅMELDING ER MANDAG 12.august.2022

Spørsmål? Kontakt rådgiver for konsulentutvikling, Bjørn Henrik Brandtenborg, på telefonnummer: 941 84 948, eller bjorn.henrik@miljofyrtarn.no.