Repetisjonskurs for konsulenter

Konsulenten trenger inngående kunnskap om Miljøfyrtårn-ordningen for å gi god rådgivning til virksomheter i sertifiseringsprosessen.

Miljøfyrtårn-ordningen er under stadig utvikling. Dette repetisjonskurset er obligatorisk for nye konsulenter, og et tilbud til etablerte konsulenter, som trenger en oppfriskning. Denne kursdagen vil også være obligatorisk for konsulenter som ikke har hatt aktive oppdrag de siste to årene.

Denne kursdagen gjennomgår følgende:

Repetisjon av:

  • Rollen som konsulent
  • Miljøkartleggingen
  • Klima og miljørapporten
  • Portalen

Arbeidsprosessen:

  • Gjennomgang av fasene
  • Prosessledelse
  • Forankring i virksomheten

Sertifiseringsmøtet

Kommunikasjon og presentasjon:

  • Kommunikasjonsplan
  • Presentere Miljøfyrtårn

Rapporter og verktøy

Kompetansekrav
Deltakere må ha gjennomført første del av konsulentkurset, eller være godkjente konsulenter.

Læringsmål
Konsulenten skal etter denne kursdagen få oppdatert kunnskap om arbeidsverktøyene og arbeidsprosessen.

Kurssted:
Webinar

Tidspunkt:
9.desember 2020, kl. 09.00-15.00

Pris:
Kr 2.900,-