Kurs – Konsulenter for kommune

Tittel:
Kurs – Konsulenter for kommune
Tid/Dato:
10.05.2023
Hvor:
Zoom, Webinar
Kategori:
Konsulenter for konsern

Velkommen til kurs for eksterne konsulenter som vil jobbe med Miljøfyrtårn i kommunene.

En ekstern konsulent for kommune er godkjente konsulenter for konsern som er kurset videre på prosesser og metoder til bruk overfor kommuner og fylkeskommuner. Målet er at et kommunekonsulentordningen skal gi oss enda bedre forutsetninger for å lykkes med Miljøfyrtårn-sertifiseringer i kommune-Norge.

Hvem er kurset for?

For eksterne konsulenter med konsern påbygning (hovedkontormodellen), som ønsker å arbeide med Miljøfyrtårn-sertifisering av kommuner/fylkeskommuner.

Vi vil presentere våre tanker og strategier for involvering av konsulenter i arbeidet mot kommunene i tiden framover. Miljøfyrtårn opplever et økende antall henvendelser fra kommuner som ønsker å sertifisere egne enheter. Samtidig opplever vi at kommuner stiller større krav til Miljøfyrtårn som ordning. Dette gir oss kapasitetsutfordringer, og dermed et forsterket behov for konsulenter med forståelse for forankring og kvalitet i sertifiseringsprosessen mot kommunene.

Forkunnskap:

  • Godkjent lisens som konsulent for konsern, samt minst to gjennomført sertifiseringer ved bruk av hovedkontormodellen.
  • Det vil være fordelaktig med kjennskap til kommunale prosesser og styringsformer.

Kurset omfatter:

  • Strategi mot kommune-Norge.
  • Gjennomgang av prosess og verktøy tilpasset sertifisering av kommuner og fylkeskommuner.
  • Prosessledelse og forankring i kommunene.

Hva får du etter kurset?

  • Rollen som kommunekonsulent og med mulighet til å bistå kommuner med sertifiseringsprosessen.
  • Kursbevis på gjennomført kommunekonsulentkurs.

Kurssted:

Zoom – nettbasert + nettbaserte læringsmoduler

Tidspunkt:

10. mai 2023, kl 09:00 -12:00

 Pris:
Kr 2 000,- (deltakelse via nett)

VELKOMMEN!

Har du spørsmål? Send en e-post til bjorn.henrik@miljofyrtarn.no eller marte@miljofyrtarn.no

Meld deg på