Kurs – Kommunekonsulenter

Tittel:
Kurs – Kommunekonsulenter
Tid/Dato:
12.01.2022
Hvor:
Zoom, Webinar
Kategori:
Hovedkontorkonsulent

Velkommen til kurs for eksterne konsulenter som vil jobbe med Miljøfyrtårn i kommunene.

En ekstern kommunekonsulent er godkjent HK-konsulent som er kurset på prosesser og metoder til bruk overfor kommuner og fylkeskommuner. Målet er at et kommunekonsulentordningen skal gi oss enda bedre forutsetninger for å lykkes med Miljøfyrtårn-sertifiseringer i kommune-Norge.

Hvem er kurset for?

For eksterne HK-konsulenter som har arbeidet med Miljøfyrtårn-sertifisering av kommuner/fylkeskommuner de siste årene, og som ønsker å gjøre det framover

Vi vil presentere våre tanker og strategier for involvering av konsulenter i arbeidet mot kommunene i tiden framover. Miljøfyrtårn opplever et økende antall henvendelser fra kommuner som ønsker å sertifisere egne enheter. Samtidig opplever vi at kommuner stiller større krav til Miljøfyrtårn som ordning. Dette gir oss kapasitetsutfordringer, og dermed et forsterket behov for konsulenter med forståelse for forankring og kvalitet i sertifiseringsprosessen mot kommunene.

Forkunnskap:

  • Godkjent lisens som hovedkontorkonsulent, samt minst to gjennomført sertifiseringer ved bruk av hovedkontormodellen.
  • Det vil være fordelaktig med kjennskap til kommunale prosesser og styringsformer.

Kurset omfatter:

  • Strategi mot kommune-Norge.
  • Gjennomgang av prosess og verktøy tilpasset sertifisering av kommuner og fylkeskommuner.
  • Prosessledelse og forankring i kommunene.

Hva får du etter kurset?

  • Rollen som kommunekonsulent og med mulighet til å bistå kommuner med sertifiseringsprosessen.
  • Kursbevis på gjennomført kommunekonsulentkurs.

Kurssted:

Zoom – nettbasert + nettbaserte læringsmoduler

Tidspunkt:

12. januar 2022, kl 08:30 -12:30

 Pris:
Kr 2 000,- (deltakelse via nett)

VELKOMMEN!

Har du spørsål? Send en e-post til bjorn.henrik@miljofyrtarn.no eller marte@miljofyrtarn.no

Meld deg på