Kurs – Circularity Thinking – Sirkulær økonomi med et systemperspektiv

Tittel:
Kurs – Circularity Thinking – Sirkulær økonomi med et systemperspektiv
Tid/Dato:
22.08 - 08.09.2022
Hvor:
Zoom, Nettbasert
Kategori:
Konsulent for kommune, Konsulent for konsern, Konsulenter

Ønsker du bredere kompetanse innen sirkulær økonomi, og konkrete verktøy til bruk i sertifisering?

For å møte bærekraftsmålene og klimamålene i tide MÅ vi tenke system, vi må tenke sirkulært, og vi må tenke innovasjon i alle ledd. Gjennom dette kurset vil du bli guidet gjennom metoder for å finne sirkulære strategier som er hensiktsmessige, lønnsomme og gjennomførbare for en virksomhet. Du vil også få belyst hvordan Miljøfyrtårns verktøy og prosess for kontinuerlig forbedring henger sammen med sirkularitet og systemtenkning.

Kurset arrangeres av Tove Margrethe Dyblie fra Green Tranformation AS i samarbeid med Miljøfyrtårn, og er rettet mot miljøfyrtårnkonsulenter. Kurset er basert på en serie verktøy innenfor «Circularity Thinking» som ivaretar systemperspektivet, samt praktiske verktøy for å avdekke konkrete utfordringer og forretningsmuligheter for virksomheter og deres verdikjede.

Innhold og omfang:

 • Kurset vil gi deg en introduksjon i systemtenkning/systemendring basert på verktøy i serien «Circularity Thinking», og knytte det opp mot kravene og verktøyene i en Miljøfyrtårn-sertifisering.
 • Kurset består av seks nettbaserte moduler med diverse kursmateriale, workshops, caseeksempler, gruppeoppgaver og trening i bruk av verktøyene, live Q&A og diskusjonsgrupper.
 • Kurset gir mulighet for deltakelse i et interaktivt fora hvor du kan ta kontakt, diskutere utfordringer og dele erfaringer med andre deltakere.
 • Hver modul vil kreve omtrent én arbeidsdag inkludert gjennomgang av materiale, live workshops og oppgaver mellom hver workshop

Læringsmål:

  • Du vil få bred kompetanse innen sirkulær økonomi med et systemperspektiv.
  • Du vil få nye verktøy til bruk (som støtte eller ekstratjeneste) mot dine Miljøfyrtårn-kunder / i sertifiseringsprosesser.

  Etter godkjent kurs får du et kursbevis.

Kurssted:

 • Zoom

Tidspunkt:

Kurset går over 6 samlinger. Oppstart er mandag 22. august. Det vil derimot bli arrangert en 1-times introduksjon for arbeidsverktøyene som deltagerne skal bruke i kurset i forkant. Det vil også arrangeres et forkurs 18.august.

 • Mandag 22.august – 09:00 til 13:00
 • Torsdag 25.august – 09:00 til 13:00
 • Mandag 29.august – 09:00 til 13:00
 • Torsdag 01.september – 09:00 til 13:00
 • Mandag 05.september – 09:00 til 13:00
 • Torsdag 08.september – 09:00 til 13:00

NB! Det må forventes noe egeninnsats mellom kursdagene i form av repetisjon av materialet, og løsning av enkle individuelle oppgaver. Regn med 1-3 timer mellom hver kursmodul.

NB! Det er viktig å delta på alle dagene for å få så god forståelse av kursmaterialet som mulig.  Vi anbefaler derfor at du setter av tid i din kalender umiddelbart etter at du har meldt deg på kurset. Du må delta på 5 av 6 moduler for å få kursbevis.

Pris: 7500, – NOK per deltager.

Antall deltagere: 15 deltagere.

Anbefalte Forkunnskaper

For å få fullt utbytte av kurset anbefales det at du er godt kjent med de digitale verktøy, ZOOM og Miro. Det anbefales også at du har noen forkunnskaper i Sirkulær Økonomi for å få fullt utbytte av kurset, men dette er ikke noe krav.

Forkurs – 18.august

For å sikre at alle får så godt utbytte av kurset som mulig, så vil det bli arrangert et 1-dags forkurs for å sikre at alle er komfortable med arbeidsverktøyene, (Zoom, Miro og Kursplattformen), og at alle har noe basis kunnskaper i Sirkulær Økonomi.  Forkurset er et ekstra tilbud, og føler du deg trygg på verktøyene, og har grunnkunnskaper i Sirkulær Økonomi, så behøver du ikke delta på dette. Forkurset inngår i kursprisen.

Ekstra tilbud:

Kontortid med spørsmål og svar i løpet av kurset

Mellom hver samling vil det bli arrangert 1 times live «kontortid» for spørsmål og svar i forbindelse med kursmaterialet. Dette er et ekstra tilbud til de som ønsker det, og en mulighet til å sikre at du har forstått materialet så godt som mulig. Oversikt over dager og tider:

 • Onsdag 24. august:           13:00 – 14:00
 • Fredag 26. august:            13:00 – 14:00
 • Onsdag 31. august:           13:00 – 14:00
 • Fredag 2. September:      13:00 – 14:00
 • Onsdag 7. september:      13:00 – 14:00

Alumni etter endt kurs

Inkludert i prisen er deltagelse i et år et Alumni for de som har gjennomfører kurset. Her vil det være minimum et live møte i måneden på Zoom hvor ulike case, nyheter inne sirkulær økonomi, og annet relevant materialet presenteres og diskuteres.

Alumni vil være en egen lukket gruppe inne på kursplattformen, og du inviteres til selv å poste nyheter, artikler, case og annet materiale som du deler med resten av gruppen. Du kan også stille spørsmål til dine kolleger, engasjere de andre via chat med mer.

NB! Dette er en helt privat, 100% reklamefri gruppe.

 

 

Spørsmål? Kontakt rådgiver for konsulentutvikling, Bjørn Henrik Brandtenborg, på telefonnummer: 941 84 948, eller bjorn.henrik@miljofyrtarn.no.

 

Meld deg på