Kurs – Circularity Thinking – Sirkulær økonomi med et systemperspektiv

Tittel:
Kurs – Circularity Thinking – Sirkulær økonomi med et systemperspektiv
Tid/Dato:
10.02 - 28.02.2022
Hvor:
Zoom, Nettbasert
Kategori:
Hovedkontorkonsulent, Kommunekonsulenter, Konsulenter

Ønsker du bredere kompetanse innen sirkulær økonomi, og konkrete verktøy til bruk i sertifisering?

For å møte bærekraftsmålene og klimamålene i tide MÅ vi tenke system, vi må tenke sirkulært, og vi må tenke innovasjon i alle ledd. Gjennom dette kurset vil du bli guidet gjennom metoder for å finne sirkulære strategier som er hensiktsmessige, lønnsomme og gjennomførbare for en virksomhet. Du vil også få belyst hvordan Miljøfyrtårns verktøy og prosess for kontinuerlig forbedring henger sammen med sirkularitet og systemtenkning.

Kurset arrangeres av Tove Margrethe Dyblie fra Green Tranformation AS i samarbeid med Miljøfyrtårn, og er rettet mot miljøfyrtårnkonsulenter. Kurset er basert på en serie verktøy innenfor «Circularity Thinking» som ivaretar systemperspektivet, samt praktiske verktøy for å avdekke konkrete utfordringer og forretningsmuligheter for virksomheter og deres verdikjede.

Innhold:

 • Kurset vil gi deg en introduksjon i systemtenkning/systemendring basert på verktøy i serien «Circularity Thinking», og knytte det opp mot kravene og verktøyene i en Miljøfyrtårn-sertifisering.
 • Kurset består av seks nettbaserte moduler med diverse kursmateriale, workshops, caseeksempler, gruppeoppgaver og trening i bruk av verktøyene, live Q&A og diskusjonsgrupper.
 • Hver modul vil kreve omtrent én arbeidsdag inkludert gjennomgang av materiale, live workshops og oppgaver mellom hver workshop.
 • Kurset gir mulighet for deltakelse i et interaktivt fora hvor du kan ta kontakt, diskutere utfordringer og dele erfaringer med andre deltakere.

Læringsmål:

 • Du vil få bred kompetanse innen sirkulær økonomi med et systemperspektiv.

Du vil få nye verktøy til bruk (som

Generell informasjon:

Kurssted:

 • Zoom

Tidspunkt:

Kurset går over 6 samlinger. Oppstart er torsdag 10.februar. Det vil derimot bli arrangert en 1-times introduksjon for arbeidsverktøyene som deltagerne skal bruke i kurset i forkant.

 • Torsdag 10.februar – 09:00 til 12:00
 • Mandag 14.februar – 09:00 til 12:00
 • Torsdag 17.februar – 09:00 til 12:00
 • Mandag 21.februar – 09:00 til 12:00
 • Torsdag 24.februar – 09:00 til 12:00
 • Mandag 28.februar – 09:00 til 12:00

Det må forventes noe egeninnsats mellom kursdagene.

Pris:

Dette kurset er en pilot, og vil i denne omgang være gratis. Deltagerne forplikter seg derimot til å delta på samtlige av kursdagene, samt gjennomføre en evaluering av kurset i etterkant.

NB! Deltakere som ikke deltar på hele kurset, eller ikke deltar på evalueringen i etterkant, vil bli fakturert normal kurspris på 9.600,- NOK per deltaker.

Antall deltagere:

For piloten er det satt en øvre grense på tolv deltagere. Påmeldingen lukkes når antallet er nådd.

Det vil da bli satt opp en venteliste.

 

Spørsmål? Kontakt rådgiver for konsulentutvikling, Bjørn Henrik Brandtenborg, på telefonnummer: 941 84 948, eller bjorn.henrik@miljofyrtarn.no.

 

Meld deg på