Konsulentsamling – høsten 2021

Tittel:
Konsulentsamling – høsten 2021
Tid/Dato:
28.10.2021
Hvor:
Wonder.me, Nettbasert
Kategori:
Konsulenter

Fremtidens miljøfyrtårnkonsulent

Vi ønsker deg velkommen til høstens spennende konsulentsamling.

Vi går en spennende tid i møte – med rekordmange virksomheter som nå for alvor trøkker til i arbeidet med å bli mer miljøbevisste og bærekraftige. Fremtidens rådgiving i Miljøfyrtårn-ordningen vil kreve mer kompetanse innen områder som endringsledelse, prosessledelse, sirkulær økonomi, forretningsutvikling og mer. Myke egenskaper hos miljøfyrtårnkonsulenter blir også viktig, som skal fungere som en primus motor for grønn omstilling og få virksomheter til å ta flere steg oppover den grønne trappen.

På høsten konsulentsamling ønsker vi derfor å sette fremtidens miljøfyrtårnkonsulent på agendaen, med hva det innebærer, og hvordan konsulenter skal drive fremtidens sertifiseringsprosess. Aktuelle temaer i den sammenhengen er: konsulentens kompetanseprofil, kvalifiseringskrav, digitalisering – broen mellom det fysiske og digitale, utdanning av konsulentmassen og ikke minst salg og markedsføring.

  Tentativt program:

  • Nyhetshjørnet: Hva skjer hos Miljøfyrtårn?
  • Fremtidens miljøfyrtårnkonsulent
  • Hvordan drive fremtidens sertifiseringsprosess (digitalt/fysisk)? (Workshop)
  • Salg og markedsføring som fremtidens miljøfyrtårnkonsulent
  • Egendefinerte indikatorer/KMR

Hvor: Wonder.me. En mer interaktiv og spennende konferanse-plattform der man kan bevege en avatar rundt og mingle med andre deltagere – bli gjerne kjent med plattformen på forhånd. https://www.wonder.me/

Hvem: Denne samlingen arrangeres for sertifiserte miljøfyrtårnkonsulenter.

Tidspunkt:
28. oktober,  2021, kl. 08:30-12.00 (nettmøte)  

Meld deg på