Internkonsulentkurs kommune

Tittel:
Internkonsulentkurs kommune
Tid/Dato:
13.02 - 14.02.2019
Hvor:
Oslo Kongressenter, Youngstorget , Oslo
Kategori:

For at kommunale og fylkeskommunale virksomheter skal gjennomføre en Miljøfyrtårn sertifiseringsprosess, så er de avhengig av å få kvalifisert hjelp. I kommuner og fylkeskommuner er det vanlig å utdanne en internkonsulent som kan hjelpe egne kommunale virksomheter gjennom en sertifiseringsprosess.  Internkonsulent vil være en ressurs som både er kvalifisert til å gjøre nødvendig internt arbeid på egen hånd, og/eller sammen med eksterne konsulenter etter behov.


Grunnkurset er 2 + 1 dag.

Grunnkurset er to dagers samling med opplæring i verktøy og forståelse, med en oppfølgingsdag ca 4 uker i etterkant.

Internkonsulenter anbefales i tillegg å delta på årlig oppdateringskurs.


Forkunnskap:

Det er ingen obligatoriske forkunnskaper som internkonsulent, men en stor fordel med kjennskap til miljøledelse, HMS og miljøtemaene i miljøfyrtårnarbeidet.


Læringsmål etter endt kurs:

Deltaker skal være i stand til å bistå egne virksomheter med miljøkartlegging og miljørapportering for å innfri Miljøfyrtårns sertifiseringskriterier. Miljøkartleggingen tar for seg følgende miljøtemaer: Internkontroll/HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfall- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap. Valg av sertifiseringskriterier og hvordan svare ut disse før sertifiseringsmøtet.

Dessuten noe kjennskap til prosesstyring og implementering av miljøledelse i organisasjonen.


Internkonsulent/ekstern konsulent

Internkonsulenter er godkjent til å være konsulent i virksomheten de er ansatt, men for å kunne tilby rådgivning som konsulent til andre virksomheter må kandidaten gjennomgå noe tilleggskvalifisering.


Kurssted:

Oslo Kongressenter, Folkets Hus

Youngs gate 21

0181 Oslo


Tidspunkt:

– 13.- 14. februar 2019, kl. 08.30-15.30 (fysisk oppmøte)

– 22. mars 2019, kl. 09.00-15.00 (mulighet for nettdeltakelse)


Pris:

Kr 9.900,-

Meld deg på