Internkonsulentkurs

Tittel:
Internkonsulentkurs
Tid/Dato:
27.01 - 28.01.2021
Hvor:
Webinar, Nettbasert
Kategori:

Private og kommunale virksomheter kan utdanne egne internkonsulenter som er kvalifisert til å lede sertifiseringsprosessen under hovedkontormodellen.
Internkonsulent vil være en ressurs som både er kvalifisert til å gi nødvendig rådgivning internt, og/eller sammen med eksterne konsulenter etter behov.

Grunnkurset er 2 + 1 dag.
Grunnkurset er to dagers samling med opplæring i verktøy og grunnleggende forståelse av Miljøfyrtårn-ordningen. Deretter kommer en egen kursdag med opplæring i hovedkontormodellen.

Internkonsulenter anbefales i tillegg å delta på årlig oppdateringskurs.

Forkunnskap:
Det er ingen obligatoriske forkunnskaper som internkonsulent, men en stor fordel med kjennskap til miljøledelse, HMS og miljøtemaene i miljøfyrtårnarbeidet.

Læringsmål etter endt kurs:
Deltaker skal være i stand til å bistå egne virksomheter med miljøkartlegging og miljørapportering for å innfri Miljøfyrtårns sertifiseringskriterier. Miljøkartleggingen tar for seg følgende miljøtemaer: Internkontroll/HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfall- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap. Valg av sertifiseringskriterier og hvordan svare ut disse før sertifiseringsmøtet. Videre vil kursdeltaker få opplæring i hovedkontormodellen.

Internkonsulent
Internkonsulenter er godkjent til å være konsulent i virksomheten de er ansatt, men for å kunne tilby rådgivning som konsulent til andre virksomheter må kandidaten gjennomgå noe tilleggskvalifisering.

Kurssted:
Webinar

Tidspunkt:
– 27.-28.januar 2021, kl. 08.30-15.30 (nettdeltakelse)
– 3.mars 2021, kl. 09.00-15.00 (nettdeltakelse)

Pris:
Kr 9.900,-

Meld deg på