Innføring i Miljøfyrtårn for kommuner og fylkeskommuner

Tittel:
Innføring i Miljøfyrtårn for kommuner og fylkeskommuner
Tid/Dato:
29.08.2024
Hvor:
Webinar, Teams
Kategori:
Kommune og fylkekommuner

Velkommen til innføringskurs for deg som vil lære mer om hvordan vi anbefaler å jobbe med Miljøfyrtårn i kommuner og fylkeskommuner!

Første timen er overordnet om Miljøfyrtårn. Det er mulig å bare være med første del om du ønsker en overordnet informasjon om Miljøfyrtårn i en kommune. Andre del er mer inngående informasjon om hver fase i sertifiseringen. Det vil her være noen gruppeoppgaver så da er det fint om du har tilgang til mikrofon og kamera.

Agenda:

Del 1. Om Miljøfyrtårn
o Hva?
o Hvorfor?
o Hvordan?
o Miljøfyrtårn og kommunene
o Rollene

Del 2. Fasene i prosessen for sertifisering av en kommune/fylkeskommune
o Fase 1 – Oppstart, forankring og organisering
o Fase 2 – Sertifisering av hovedkontoret
o Fase 3 – Sertifisering av underliggende enheter
o Fase 4 – Kontinuerlig forbedring
o Fase 5 – Resertifisering

Spørsmål og avslutning

I tillegg til denne opplæringsøkten, anbefaler vi at de som skal være tettest på prosessen å ta «Internrådgiverkurs». Mer informasjon og påmelding til internrådgiverkurset ligger på

Tidspunkt: Torsdag 29. august klokken 12.00-14.30

Pris: Gratis

Målgruppe: For ansatte i kommuner og fylkeskommuner

Webinaret gjennomføres ved bruk av Teams

Meld deg på