Styringsverktøy – klimaregnskap eksempel

Skjermbilde av utslippstall fra Miljøfyrtårns klimaregnskap