Juridisk betenkning_miljøledelse som kvalifikasjonskrav_SVW_endelig versjon_mai2022