Oppdatert onsdag 15. mars

Informasjon

Dataangrep på Miljøfyrtårnportalen

Miljøfyrtårnportalen ble utilgjengelig fra mandag 22. februar til onsdag 10. mars, men er nå tilgjengelig og i normal drift. Feilen skyldtes et dataangrep i form av et løsepenge-virus som rammet deler av infrastrukturen til vår samarbeidspartner og systemleverandør TietoEvry, og det ble jobbet intenst med å løse saken. 

Dataangrepet på TietoEvry førte til ulemper for mange, og det er svært beklagelig. Samtidig er vi takknemlige for at vår partner TietoEvry ga oss høyeste prioritet og jobbet døgnkontinuerlig med det krevende arbeidet etter et så omfattende angrep. 

Vi ønsker å understreke at dataangrepet er en alvorlig kriminell handling, og at saken er under etterforskning. Samtidig viser undersøkelsene at det er svært lite sannsynlig at data er kompromittert. Angrepet hadde til hensikt å sperre tilgang til data, ikke stjele data. Datatilsynet er likevel varslet om hendelsen fordi det er varselplikt ved bortfall av datatilgang.

Takk for stor forståelse og tålmodighet i forbindelse med nedetiden!