Oppdatert tirsdag 2. mars

VIKTIG INFORMASJON:

Miljøfyrtårnportalen er utsatt for dataangrep.

Miljøfyrtårnportalen har vært utilgjengelig siden mandag 22. februar. Feilen skyldes et dataangrep i form av et løsepenge-virus som har rammet deler av infrastrukturen til vår samarbeidspartner og systemleverandør TietoEvry, og det jobbes intenst med å løse saken. Forholdet er politianmeldt, og nasjonale sikkerhetsmyndigheter bistår. Servere og systemer er stengt ned for å minimere angrepet og sikre verdier.

Vi beklager for de uheldige konsekvensene dette får for mange av dere. 

Det har pågått et intenst arbeid døgnet rundt gjennom helgen for å reetablere systemene. Arbeidet fortsetter med samme styrke. 

Prosessen med å gjenopprette infrastruktur og database etter dataangrepet på en sikker og kontrollert måte, går helt etter planen hos TietoEvry. Saken har høyeste prioritet, og det benyttes kompetanse fra partnere internasjonalt, men arbeidet er tidkrevende fordi man må hindre følgefeil eller overføring av ondsinnet kode. 

Vi har nå fått beskjed om at det ennå er umulig å si eksakt når Miljøfyrtårnportalen vil gjenåpnes for normal drift. Vi holdes løpende oppdatert, og vil holde dere orientert når vi vet mer.

Vi må ta forbehold om at det kan oppstå uforutsette hindringer også i aller siste fase av gjenopprettingsarbeidet, men det er betryggende å vite at back-up av data er intakt, og at det er svært lite sannsynlig at data eller passord er kommet på avveie eller tapt. Det er heller ingen indikasjoner på at løsepengeviruset kan ha spredd seg til andre servere eller brukermiljøer som har vært i kontakt med Miljøfyrtårnportalen. 

Vi forsøker å løse praktiske spørsmål dere måtte ha fortløpende, slik at nedetiden ikke skal innebære for store ulemper. 


Svar på ofte stilte spørsmål:

Vil fristen for årets klima- og miljørapportering bli utsatt? 
Den generelle fristen for innlevering av klima- og miljørapporten utsettes ikke. Dersom din virksomhet likevel har behov for utsatt frist, kan du søke om dette:

  • Dersom du tilhører en enkeltvirksomhet, fyll ut dette skjemaet.
  • Dersom du tilhører en større organisasjon/konsern/kommune, kontakt den ansvarlige ved hovedkontoret, slik at det kan sendes en felles søknad til oss på post@miljofyrtarn.no, eller til din kundekontakt.

Er det mulig for dere å hente ut data eller innhold fra vår klima- og miljørapport? 
Nei, dessverre. Alt av data som ligger i Miljøfyrtårnportalen er utilgjengelig for alle inntil den er oppe og går. I mellomtiden kan du likevel jobbe med å fremskaffe tall til indikatorene i klima- og miljørapporten ved hjelp av dette Excel-skjemaet. Merk at indikatorer som er spesifikke for din bransje ikke ligger tilgjengelig her.

Vi får ikke hentet ut sertifikat som vi trenger til anbudskonkurranser. Hva gjør vi? 
Ta kontakt med oss på post@miljofyrtarn.no så sender vi deg en kopi av sertifikatet. 

Er det mulig å hente ut en liste over sertifiseringskriteriene som gjelder oss, slik at vi kan jobbe manuelt med forberedelser til sertifiseringen? 
Send oss en e-post på post@miljofyrtarn.no så prøver vi å fremskaffe en PDF med kriteriene. 

Vi får ikke gjennomført resertifisering før nåværende sertifikat utløper. Kan vi få utsatt frist for resertifisering?
Ja, det er mulig. Fyll ut dette skjemaet, så hjelper vi deg med utsettelse. Merk at midlertidig sertifikat ikke vil kunne utstedes formelt før Miljøfyrtårnportalen er tilgjengelig igjen.Har du ytterligere spørsmål?
Kontakt oss på: post@miljofyrtarn.no. Ved praktiske hastespørsmål, kontakt Linn Grøtberg på 402 02 964 / Monika Karlsen på 913 53 945 / Espen Heggedal på 954 39 801.