Oppdatert onsdag 15. mars

VIKTIG INFORMASJON:

Miljøfyrtårnportalen har vært utsatt for dataangrep – men er nå tilgjengelig og i normal drift.

NB: Søk over sertifiseringskriterier og godkjente konsulenter er fremdeles ikke tilgjengelig via nettsiden, kun i Miljøfyrtårnportalen. Send oss en e-post på post@miljofyrtarn.no om du trenger hjelp til å fremskaffe PDF med kriterier eller å finne en konsulent.

Miljøfyrtårnportalen ble utilgjengelig fra mandag 22. februar. Feilen skyldtes et dataangrep i form av et løsepenge-virus som rammet deler av infrastrukturen til vår samarbeidspartner og systemleverandør TietoEvry, og det ble jobbet intenst med å løse saken. 

Takk for stor forståelse og tålmodighet i forbindelse med nedetiden!

Vi vet at dataangrepet på TietoEvry har ført til ulemper for mange av dere, og det er svært beklagelig. Samtidig er vi takknemlige for at vår partner TietoEvry har gitt oss høyeste prioritet og jobbet døgnkontinuerlig med det krevende arbeidet etter et så omfattende angrep. 

Vi ønsker å understreke at dataangrepet er en alvorlig kriminell handling, og at saken er under etterforskning. Samtidig viser undersøkelsene at det er svært lite sannsynlig at data er kompromittert. Angrepet hadde til hensikt å sperre tilgang til data, ikke stjele data. Datatilsynet er likevel varslet om hendelsen fordi det er varselplikt ved bortfall av datatilgang.