Energisparing

Solstrand Hotel & Bad henter energi fra fjorden 

""
| ,

30 km syd fra Bergen ligger idylliske Solstrand Hotel & Bad. Hotellet har investert tungt i miljøteknologi i lang tid og kan vise til fantastiske tall fra sitt klimaregnskap.

– Det er svært motiverende å være en tydelig bidragsyter til det grønne skiftet langs fjord Norge. Vi jobber målrettet med styring og samkjøring av hotellets energidrivere. Vi måler forbruket vårt, og det fortsetter å gå nedover. Deler av hoteller er fra 1896, så det er ekstra gøy å få det til her, forteller Børrea Schau-Larsen, daglig leder av Solstrand Hotel & Bad.

Henter energi fra fjorden

Hotellet har syv varmepumper som henter energi fra Bjørnafjorden. Dette gir hotellet en varmeeffekt på 800 kilowatt, og er nok til å varme opp hele hotellet og kjøle ned fellesarealene om sommeren. Energien dekker det generelle forbruket på hotellet og i badet.  

  Bærekraft i et 125 år gammelt hus krever store og langsiktige investeringer, men uten hadde vi for eksempel aldri kunnet overleve med strømprisene vi har i dag, forteller Schau-Larsen. 

Noen av energitiltakene til Solstrand Hotell & Bad:

  • Varmepumper som henter energi fra Bjørnafjorden. Energien dekker det generelle forbruket på hotellet og i badet, både oppvarming og nedkjøling.

  • Bruker jordvarme i garasjen for å holde kjørerampene isfrie.

  • Pumpeanlegget i bassengene justerer effekten etter hvor mange gjester som er i vannet. Dette reduserer energibehovet med 27 000 kilowattimer i året.

  • Bruker vannavkjølte motorer som tilbakefører energien til badevannet, slik at energien i pumpene blir utnyttes best mulig. Investeringen har redusert energibehovet i badet med ytterligere 17 000 kilowattimer i året.

  • Bruker nøkkelkort til å styre lyset på rommene, investert åtte millioner kroner i nye, miljøvennlige lyskilder og installert sensorer i fellesarealet, som styrer lysene etter behov.
""

FOTO av en av pumpene med påskriften: «Jeg er en sjøvannspumpe som henter vann fra Bjørnafjorden.»


Sosial bærekraft 

Solstrand Hotel & Bad arbeider også med andre bærekraftsmål, som matsvinn og sosial bærekraft.

– Vi har et stort fokus på vårt sosiale ansvar som arbeidsgiver, og jobber målrettet med utvikling av lederskap, kompetanse og verdier i vår bedriftskultur. In the end «It is all about people», forteller Schau-Larsen.


FOTO øverst i saken: Solstrand Hotell & Bad.