Årets MIljøfyrtårn 2016

Årets Miljøfyrtårn 2016

Vi har kåret Årets Miljøfyrtårn 2016, og vinneren er Selberg Arkitekter AS i Trondheim. Etter fire år som Miljøfyrtårn er de stolt av resultatene.

Mandag var daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg, på plass i Trondheim for å dele ut prisen til arkitektfirmaet som har sørget for lavere energibruk, bedre avfallshåndtering og et sprekt arbeidsmiljø.

Selberg Arkikteter er et godt eksempel på at også små virksomheter spiller en viktig rolle, både gjennom å ta sin del av miljøansvaret, bruke miljøfyrtårnstatusen til å finne innovative løsninger, og til å stille krav til sine leverandører, sa Ytreberg da hun overrakte prisen for Årets Miljøfyrtårn 2016.

Store fremskritt

Selberg Arkitekter AS ble etablert i 2010 og har i dag 20 ansatte. De har vært miljøfyrtårnsertifisert siden 2012. Hildegunn Loraas er ansvarlig for Miljøfyrtårn i bedriften og stolt av arbeidet de gjør.

Vi har gjort store fremskritt med vårt miljøarbeid det siste året, og opplever sertifiseringen som veldig positiv for bedriften. Vi opplever også at våre samarbeidspartnere reagerer positivt, beskrev hun i nominasjonen til Årets Miljøfyrtårn 2016.

Loraas forteller at det unge arkitektfirmaet arbeider kontinuerlig med å utvikle sine miljøtiltak, og finne nye måter å implementere miljøsynet i den daglige driften.

Vi fremhever at vi er miljøfyrtårnsertifisert på Facebook-siden vår, og vi har til og med et fast punkt om Miljøfyrtårn på kontormøtet hver fjortende dag. Der kan vi minne hverandre på det viktige miljøarbeidet, og kommer med nye forslag til tiltak.

Engasjement og effekt

Ann-Kristin Ytreberg forteller at de fikk mange nominasjoner, og gode kandidater til kåringen av Årets Miljøfyrtårn 2016. Om valget av Selberg Arkitekter sier hun følgende:

De skiller seg ut gjennom et enormt engasjement for miljøarbeidet, der både de små og de store tiltakene er viktige. De tar ansvar gjennom å ta de riktige valgene. At det i tillegg har ført med seg et fokus på det sosiale miljøet, gjennom fellesaktiviteter og incentiver for å bevege på seg, gjør dem til en verdig vinner av Årets Miljøfyrtårn 2016.

____________________________________________________________________

Utdrag fra Selberg Arkitekters egen begrunnelse for hvorfor de burde bli Årets Miljøfyrtårn 2016:

«Vi sitter samlokalisert med to rådgivende ingeniørfirmaer som vi samarbeider med om deler av miljøfyrtårnarbeidet, og sammen med dem oppnår vi resultater når det gjelder både energieffektivisering, avfallshåndtering og på innkjøpssiden. Noen av de største endringene vi har gjennomført er overgang til behovsprøvd leie av el-bil og bruk av sykkel fremfor bensin- og dieseldrevet bil og taxi når vi skal rundt i byen og på eksterne møter. Vi bruker web-seminarer og web-møter fremfor å ta fly til steder hvor arrangementet foregår, og vi har innført kildesortering med detaljert sorteringsinstruks på kjøkkenet vårt. Vi har byttet kontorlokaler til en nyoppført bygning med passivhus-standard og energiklasse A.»

«Vi har også stort fokus på det sosiale miljøet, og har utnevnt en egen sosialkomité som inviterer oss med på hyggelige arrangementer med jevne mellomrom. (…) Vi har også sykle-til-jobben-konkurranse hvert år sammen med de to firmaene vi sitter samlokalisert med.»

 

Årets Miljøfyrtårn