Sort-hvite Miljøfyrtårnplaketter

Bilde av to sort-hvite Miljøfyrtårnplaketter hengende på fasadevegg