Cover – blomster og sykkel

Dame sykler over blomstereng