Priser og kostnader

Mange virksomheter opplever store besparelser som Miljøfyrtårn. Når du investerer i Miljøfyrtårn, investerer du i egne resultater. Vi vet også at du gjør det for naturen, klimaet og neste generasjon. Se eksempler på virksomheter som opplever lønnsomhet

Det er også noen kostnader knyttet til å bli og være Miljøfyrtårn. Når dere første gang blir Miljøfyrtårn betaler dere et etableringsgebyr og påfølgende år en årlig serviceavgift til Stiftelsen Miljøfyrtårn.

På denne siden har vi samlet oversikt over kostnader - og kontakt oss gjerne på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. dersom dere har spørsmål.

Noen kommuner har støtteordninger i forbindelse med sertifiseringskostnader og diplom. Ta kontakt med din kommune for å sjekke hva som gjelder hos dere.

 

For deg som vil bli Miljøfyrtårn

Å bli Miljøfyrtårn er oppnåelig for de fleste, her kan du se prosessen for å bli Miljøfyrtårn. Kostnader fra Stiftelsen Miljøfyrtårn vil første året være et etableringsgebyr. Fra og med andre året vil virksomhetene betale en årlig serviceavgift til stiftelsen. 

Hvor mye egeninnsats din virksomhet selv legger inn i prosessen med å bli miljøfyrtårnsertifisert, vil ha betydning for hvor store kostnader dere vil ha til konsulenter som hjelper dere gjennom prosessen. Se våre anbefaleringer når det gjelder konsulenthonorar. Dere må selv hente inn tilbud fra aktuelle konsulenter. Se oversikt over godkjente miljøfyrtårnkonsulenter.

Etableringsgebyr

Etableringsgebyret faktureres ved førstegangssertifisering. Fra 01.01.16 gjelder følgende satser (alle priser er eksl.mva.): 

Kategori Pris (NOK)
1-9 årsverk 2.550
10-29 årsverk 3.950
30-49 årsverk 5.950
50-99 årsverk 7.700
100-199 årsverk 9.700
200-499 årsverk 11.600
500-999 årsverk 14.200
over 1000 årsverk 15.950


Årlig serviceavgift 

Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter betaler en årlig serviceavgift til Stiftelsen Miljøfyrtårn. Serviceavgiften gir virksomheten tilgang til støtte og rådgivning fra stiftelsens administrasjon, tilgang til verktøy og elektronisk miljørapporteringssystem i Miljøfyrtårnportalen, nyhetsbrev og nyttig informasjon med mer.

Serviceavgiften faktureres fra andre året dere er sertifisert. Utmelding må skje før årets begynnelse for at serviceavgift ikke skal belastes. Avgiften gir skattemessig fradrag i sin helhet dersom virksomheten er skattepliktig. Den enkelte virksomhet må selv avklare med sin regnskapsfører/revisor hvorvidt serviceavgiften er fradragsberettiget for dere. 

Det gis volumrabatt på serviceavgiften, avhengig av antall sertifiserte virksomheter. Kontakt oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. for å høre om volumrabatt er aktuelt for dine virksomheter.

Kategori Pris (NOK)
1-9 årsverk 1.100
10-29 årsverk 2.290
30-49 årsverk 4.250
50-99 årsverk 5.590
100-199 årsverk 6.690
200-499 årsverk 9.050
500-999 årsverk 12.250
over 1000 årsverk 15.990

 

Kjøpesenter

Nye krav til kjøpesenter innebærer en miljøkartlegging av alle leietakere ved senteret.  Det betyr at hele kjøpesenteret blir Miljøfyrtårnsertifisert på bakgrunn av sertifiseringen i senteradministrasjonen, og den årlige kartleggingen av leietakere. Det er derfor satt en fast pris på etableringsgebyret, og en fast pris på den årlige serviceavgiften.  Begge er uavhengig av antall leietakere eller antall ansatte ved kjøpesenteret.

Etableringsgebyr: 5000,- per kjøpesenter.
Årlig serviceavgift: 5000,- per kjøpesenter.

Det er mulig å oppnå rabatt ved innføring av hovedkontormodellen.


Diplomkostnad

Prisen for et nytt diplom, inkludert monteringsløsning, er kr. 990,- + mva. Denne prisen inkluderer porto og ekspedisjon, samt et liten ekstra plakett med virksomhetens navn trykket på. Leveringstiden fra trykkeri er beregnet til mellom 5 og 7 virkedager. Utover dette tilkommer tiden det tar for sertifisør og representant fra kommunen som skal signere. Stiftelsen Miljøfyrtårn fakturerer ikke virksomheten for sertifikatet (det juridiske dokumentet).

 

For kommuner

Miljøfyrtårn® - kommunelisens

Før bedrifter/virksomheter innenfor en kommune kan sertifiseres skal kommunen ha kjøpt lisens fra Stiftelsen Miljøfyrtårn. Kommunen blir fakturert en årlig lisens, denne faktureres første gang etter at første virksomhet i kommunen er sertifisert, deretter faktureres det årlig. 

Fra 01.01.16 gjelder følgende satser:

Innbyggertall Pris (NOK)
Inntil 5.000 2.700
5.000 - 20.000 5.400
20.000 - 50.000 8.450
50.000 - 100.000 11.300
Over 100.000 14.100
Alle fylkeskommuner 5.820 (ikke oppdatert for 2016)


Miljøfyrtårn® - regionlisens

Dersom det i en region er inngått skriftlig avtale mellom to eller flere kommuner, faktureres en samlet regionlisens tilsvarende 60% av summert kommunelisens.

 

For konsulenter 

Miljøfyrtårn® - årlig konsulentlisens

Årlig lisens for å være konsulent er på kr 2.950,- eks. mva. pr konsulent. Lisensen betales f.o.m. første kalenderår etter fullført konsulentkurs. 50 % rabatt gis for konsulenter som jobber i virksomheter som selv er sertifiserte. 

Lisens for hovedkonsulenter med tilleggskompetanse til å jobbe med større konsern og kommuner er kr 3950,- eks mva (rabattert pris på kr 1975,- dersom hovedkonsulenten er tilknyttet en sertifisert virksomhet). 

Lisensen er knyttet til bruk av Miljøfyrtårnportalen og retten til å markedsføre seg som Miljøfyrtårnkonsulent.

 

Se Stiftelsen Miljøfyrtårns anbefaleringer når det gjelder konsulenthonorar her. 

Se Stiftelsen Miljøfyrtårns anbefalinger når det gjelder timeforbruk per sertifisering her.