Miljøsertifisering

Miljøsertifisering innebærer at en virksomhet gjennomfører en miljøkartlegging og setter opp en handlingsplan for å innfri kriteriene i en bestemt sertifiseringsordning. Når det er verifisert at kriteriene er oppfylt, vil virksomheten få utdelt et miljøsertifikat.


Det finnes flere miljøsertifiseringer i Norge, hvorav Miljøfyrtårn er den mest brukte. Andre sertifiseringsordninger er ISO 14001, EMAS og Svanen. Det finnes også egne ordninger for bransjer, som Blått flagg for miljøsertifisering av strender, båter og havner - og Grønt flagg, som er en miljøpedagogisk sertifisering av skoler.

Mange blander sammen begrepene miljøsertifisering og miljømerking. Miljøsertifisering innebærer at selve virksomheten er sertifisert. Miljømerking innebærer at enkelte produkter og tjenester blir miljømerket.

Miljøfyrtårn og ISO 14001
For mange virksomheter vil miljøsertifiseringene Miljøfyrtårn og ISO 14001 være mest aktuelle. Vi i Stiftelsen Miljøfyrtårn har i samarbeid med eksterne konsulenter gjennomført en analyse hvor vi sammenligner de to sertifiseringsordningene og nevner de vesentligste likhetene og ulikhetene. Les hele analysen her.

Det er verd å merke seg at flere virksomheter velger å innføre begge ordningene. Begrunnelsen for dette er at Miljøfyrtårn og ISO 14001 kan utfylle hverandre på en god måte slik at man får et fullstendig og helhetlig miljøstyringssystem i virksomheten.