Sertifisering på felles kriterier

I vår revisjon av felles kriterier har vi forenklet og slått sammen flere kriterier. Bransjekriteriene for kontorvirksomhet (nr. 23) og IKT-bruk og leveranse (nr. 74) er nå fjernet som egne bransjekriterier og lagt inn i felles kriterier.

Følgende virksomheter og bransjer skal nå kun sertifiseres etter felles kriterier:

Helse og sosialtjenester 

 • Boligkontor
 • Frivilligsentral
 • Kvalifiserings- og sysselsettingstjenester 
 • Sosialtjenester og barnevern

Undervisning 

 • Høyskole

Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 

 • Museum
 • Turistkontor

Faglig, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting 

 • Konsulentfirma
 • Reklame- og kommunikasjonsbyrå

Offentlig administrasjon og forsvar 

 • Kommune- og bydelsadministrasjon

Finansiering og forsikringsvirksomhet

 • Bank
 • Forsikringsselskap

Annen tjenesteyting 

 • Arbeidslivsorganisasjon
 • Bispedømmeråd
 • Miljøorganisasjon

Informasjon og kommunikasjon

 • IKT bruk og leveranse