Kriteriesett/temarevisjon 2021-2022

Nytt kriteriesett – næringsmiddelindustrien

Lanseres 23. september 2022

Med et helt nytt kriteriesett for næringsmiddelindustrien dekker vi nå hele mat- og drikkevareindustrien, og kan tilby mer relevante kriterier som adresserer miljøaspektene både i egen drift og i verdikjeden. 

Det nye kriteriesettet vil erstatte dagens kriteriesett for iskremfabrikk/meieri, kjøttbearbeidende industri og bakeri


Bærekraftig mat (temarevisjon)

Lansert 22. september 2021

Matproduksjon står for omtrent en fjerdedel av klimagassutslippene globalt, og har også betydelig miljøpåvirkning på andre områder, som tap av biologisk mangfold, forurensning, vannforbruk og dyrevelferd. Miljøfyrtårn har lenge adressert bærekraftig mat i flere bransjekriteriesett. Etter flere innspill fra sertifiserte virksomheter om at kriteriene var noe uklare og lite samstemte på tvers av bransjer, så vi behov for en helhetlig gjennomgang og revisjon av alle kriteriene knyttet til bærekraftig mat i utvalgte bransjer. 

Disse kriteriene er endret:

BransjeHovedendringer
Barnehage

ID 1868:
Ivaretas av nytt kriterium ID 1871

Barnehage, Grunnskole/SFO, Videregående skole/ folkehøgskole

ID 1871:
revidert kriterium

Sykehjem

ID 737:
Ivaretas nytt kriterium ID 1871

Bofellesskap innen omsorg

ID 1560:
Ivaretas av nytt kriterium ID 1871

Restaurant, Kantine, Catering og storkjøkken

ID 2041:
Revidert kriterium

Enkle serveringssteder

ID 2042:
Ivaretas av nytt kriterium ID 2041

Hotell m/frokost

ID 87
Ivaretas nytt kriterium ID 2041

Kantine

ID 2048
Ivaretas nytt kriterium ID 1871

Gå til full kriterieoversikt her.
Merk at de reviderte/nye kriteriene som er listet opp
over ligger innunder de aktuelle bransjekriteriesettene.
Det er ikke et eget kriteriesett som heter “Bærekraftig mat”.