ENKELTKRITERIER OG JUSTERINGER 2022

Idrettsanlegg

Følgende kriterier er koblet fra kriteriesettet fordi innholdet dekkes av nye felleskriterier:

  • 1052 – Brannkrav og brannøvelser skal holdes i henhold til aktuelle krav for bygget /byggene.
  • 1049 – Virksomheten skal legge til rette for bruk av sykkel for de som bruker bygget/anlegget.
  • 1064 – Byggeier skal legge til rette for kildesortering i avfallsrom og varemottak, og sortere avfall innenfor minimum fem fraksjoner.
  • 2146 – Virksomheter skal arbeide for bevaring og/eller positiv tilrettelegging for natur på eget område i utearealene de disponerer.
  • 2148 – Virksomheten skal ikke plante ut eller med hensikt spre eller flytte plantearter som er forbudte å omsette. Dersom slike arter allerede finnes på virksomhetens uteområde, skal virksomheten enten forsøke å få dem fjernet eller iverksette tiltak som forhindrer videre spredning.

Følgende kriterium er slettet:

  • 1042 – Én gang i året skal det innhentes informasjon fra alle leietakere for å få tilbakemelding om forholdene i anlegget og for forslag til forbedringer.

Betongvareindustrien

Målgruppebeskrivelsen er justert til følgende:

Virksomheter som produserer betong og/eller betongprodukter.

Andre hensyn: Dersom transport av betong er en betydelig aktivitet til virksomheten, skal kriteriesettet “Veitransport” vurderes lagt til.

(Gammel målgruppebeskrivelse:Virksomheter i mineralsk industri som produserer betong, betongprodukter og andre ikke-metalliske mineralprodukter.)

Reiselivsbransjen

Lansert 23 mars 2022.

Nytt kriterium: Utleie av motoriserte kjøretøy til bruk i utmark og på vann

Kriteriet gjelder for bransjene aktivitetsbasert reiseliv, enkle overnattingssteder og hotell m/ frokost, og må derfor leses i sammenheng med de øvrige kriteriene i disse kriteriesettene. Les mer her. 

 


 

 

Flere bransjer

Lansert januar 2022.

BransjeHovedendringer
Grønne arrangement og konferanser

Kriterium #2028: Er utvidet til å gjelde tilsvarende løsning. Det skal være et mål om å bruke minst mulig engangsartikler til matservering. Ved bruk av engangsartikler skal det etableres panteordning for mat- og drikkeemballasje, eller tilsvarende løsning som sikrer kildesortering og hindrer forsøpling av arrangementsområdet.

Bilpleie, Trebearbeidende industri, Vaskeri, Mekanisk verksted, Elektrisk installasjonsarbeid, Betongvareindustri, Malermester, Ventilasjons-, kulde- og varmepumpearbeid, Maskinentreprenør, Rørlegger, Glassbearbeidende industri, Murmester, Renseri, Hotell m/frokost, Pukk- og grusverk, Plastindustri, Bensinstasjon, Catering og storkjøkken, Idrettsanlegg, Restaurant, Grafisk bedrift, Stoppmøbelindustri, Byggentreprenør, Renholdsbedrift, Alpinanlegg, Pulverlakkering, Iskremfabrikk/meieri, Galvanisk bedrift, Begravelsesbyrå, Kjøttbearbeidende industri, Brann- og feiervesen, Kantine, Enkle serveringssteder, Badeanlegg og bassengbad, Bilverksted, Laboratorier, Skade- og lakkverksted

Kriterium #304: Mal for substitusjonsvurdering  er forbedret. Det er nå kun én mal (excel) fremfor to ulike som tidligere.

Ekstern veiledning om risiko- og substitusjonsvurdering av kjemikalier (nanolearning) inneholdt utdaterte lenker. Disse er nå oppdatert.

Plastindustri, Gartneri og planteskole, Grafisk bedrift, Stoppmøbelindustri, Iskremfabrikk/meieri, Engroshandel, Kjøttbearbeidende industri, Handel

Kriterium #991: Teksten om medlemskap i godkjent returselskap er blitt tydeliggjort for å unngå misforståelser for hvem dette kravet gjelder.

Bilpleie, Apotek, Frisør, Butikk, Bensinstasjon, Dagligvare, Dyrepensjonat, Handel

Kriterium #2020: Det er presisert i veiledning hva som menes med tilsatt mikroplast.

Tannlegekontor

Kriterium #1082: Kriterietekst og veiledning er justert så det samsvarer bedre med kravene i forurensningsforskriften.Fjerning/flytting av enkeltkriterier

I oversikten under vises alle enkeltkriterier (#ID) som ble enten fjernet eller flyttet i løpet av januar 2022.
I tillegg utgikk hele kriteriesettet Borettslag (ingen sertifiserte virksomheter). Det innebærer at borettslag ikke lenger kan bli Miljøfyrtårn-sertifisert.

Noen kriterier tilhører flere bransjer. Kun hovedbransje / mest aktuelle kriteriesett er oppført i oversikten.

Kriterier som fjernes ↓↓

KRITERIESETT

KRITERIE-ID SOM FJERNES

Aktivitetsbasert reiseliv

1449

Aktivitetsbasert reiseliv

1473

Alpinanlegg

1157

Alpinanlegg

1166

Alpinanlegg

1170

Alpinanlegg

1171

Alpinanlegg

1172

Alpinanlegg

1173

Alpinanlegg

1143

Alpinanlegg

1144

Alpinanlegg

1145

Alpinanlegg

1152

Anleggsgartner

974

Anleggsgartner

976

 

Anleggsgartner

954

Badeanlegg og bassengbad

2058

Badeanlegg og bassengbad

2056

Bakeri

502

Begravelsesbyrå

1843

Begravelsesbyrå

1845

 

Bensinstasjon

676

Bensinstasjon

688

Bensinstasjon

695

Bensinstasjon

669

Betongvareindustri

409

Betongvareindustri

403

Bibliotek

905

Bibliotek

908

Bilforhandler

1928

Bofellesskap innen omsorg

1563

Boligbyggelaget som boligbygger

1709

Boligbyggelaget som boligbygger

1711

Boligbyggelaget som boligbygger

1719

Boligbyggelaget som boligbygger

1708

Boligbyggelaget som forretningsfører

1724

Borettslag

1189

Borettslag

1195

Borettslag

1197

Borettslag

1201

Borettslag

1205

Borettslag

1206

Borettslag

1208

Borettslag

1207

Brann- og feiervesen

1642

Drosjesentraler med tilknyttede løyvehavere

1779

Drosjesentraler med tilknyttede løyvehavere

1780

Drosjesentraler med tilknyttede løyvehavere

1781

Drosjesentraler med tilknyttede løyvehavere

1782

Drosjesentraler med tilknyttede løyvehavere

1783

Drosjesentraler med tilknyttede løyvehavere

1785

Drosjesentraler med tilknyttede løyvehavere

1786

Dyrepensjonat

1114

Dyrepensjonat

1119

Dyrepensjonat

1116

Dyrepensjonat

2012

Dyrepensjonat

1110

Enkle overnattingssteder

639

Enkle overnattingssteder

1998

Frisør

242

Frisør

249

Frisør

251

Frisør

1939

Frisør

248

Galvanisk bedrift

1274

Gjenvinningsbedrift

882

Gjenvinningsbedrift

884

Gjenvinningsbedrift

2001

Grønne arrangement

1228

Grønne konferanser

1825

Havner

1673

Hjemmebaserte tjenester

1424

Hotell m/frokost

82

Idrettsanlegg

818

Idrettsanlegg

1041

Iskremfabrikk/meieri

151

Iskremfabrikk/meieri

146

Kirkelig fellesråd og Gravferdsmyndighet

1368

Kirkelig fellesråd og Gravferdsmyndighet

1842

Kjøpesenter

1880

Kjøpesenter

1886

Kjøttbearbeidende industri

167

 

Legekontor/legevakt/ helsestasjon

1178

Legekontor/legevakt/ helsestasjon

1180

Organisasjon

1334

 

Plastindustri

655

Pukk- og grusverk

606

Pukk- og grusverk

609

Pulverlakkering

2032

 

Rederi – innenriks

1581

Rederi – innenriks

1582

Rederi – innenriks

1607

Rørlegger

516

Rørlegger

1972

Skade- og lakkverksted

1930

Skade- og lakkverksted

1931

Sykehjem

743

Sykehjem

745

Sykehjem

747

Sykehjem

752

 

Tankanlegg/Engroshandel med drivstoff og brensel

228

Tankanlegg/Engroshandel med drivstoff og brensel

229

Tankanlegg/Engroshandel med drivstoff og brensel

2000

 

Tankanlegg/Engroshandel med drivstoff og brensel

220

Tankanlegg/Engroshandel med drivstoff og brensel

227

Tankanlegg/Engroshandel med drivstoff og brensel

237

Tannlegekontor

1071

Tannlegekontor

1075

Tannlegekontor

1076

Tannlegekontor

1080

Tilrettelegger for friluftsliv

1295

Trafikkskole

368

Trafikkskole

370

 

Trebearbeidende industri

1109

Trebearbeidende industri

53

Vaskeri

308

Veitransport

2003

Ventilasjons-, kulde- og varmepumpearbeid

419

Kriterier som flyttes til idébank ↓↓

KRITERIESETT

KRITERIE-ID SOM FLYTTES TIL IDÉBANK

Kjøpesenter

574

Bibliotek

909

Bilforhandler

1927

Kirkelig fellesråd og Gravferdsmyndighet

1386

Sykehjem

753

Veitransport

356

Catering og storkjøkken

800

Hotell m/frokost

94

Frisør

252

Aktivitetsbasert reiseliv

2037

Organisasjon

1133

Kjøpesenter

1882