Årlig klima- og miljørapport

Går det riktig vei med klima- og miljøarbeidet i virksomheten?

Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter er forpliktet til å jobbe kontinuerlig med å forbedre sine miljøprestasjoner. Status på miljøarbeidet skal dokumenteres i årlig klima- og miljørapport innen 1. april hvert år.

Årlig klima- og miljørapport er et smart styringsverktøy som gir god oversikt over virksomhetens miljøprestasjoner, og hjelp til å finne ut om pilene peker i riktig retning. Du kan kan bruke verktøyet til å:

  • Få oversikt over virksomhetens miljøprestasjoner, CO2-utslipp og klimaregnskap.
  • Dykke ned i resultatene, og lage relevante grafer og rapporter.
  • Finne ut hva som fungerer og hvor det er forbedringsmuligheter.
  • Planlegge nye miljøtiltak for å oppnå effektive miljøforbedringer og reduserte utslipp.
  • Sammenligne deg med bransjen.
  • Hente inspirasjon til kontinuerlig forbedring og grønn vekst.
  • Vise frem arbeidet dere gjør på nettsiden, i årsrapporten og andre aktuelle kanaler.
  • Skape økt bevissthet rundt virksomhetens miljøpåvirkninger.
  • Engasjere og motivere kollegaer og ledelse gjennom felles mål.


Eksempler på statistikk fra klima- og miljørapporten:


Trenger du ideer til nye tiltak for å oppnå miljøforbedringer?

Se Miljøfyrtårns idébank, med over 300 konkrete miljøtips fordelt på 80 bransjer, og flere ulike miljøtemaer.

HJELP TIL RAPPORTERING: