Slik blir du sertifisert

Konsern og organisasjoner

For å bli sertifisert må du gjennom følgende steg:

1. Oppstart med hovedkonsulent

For å komme i gang med sertifiseringen må virksomheten inngå en avtale med godkjent hovedkonsulent, som har kunnskap og erfaring med Miljøfyrtårn-sertifisering, og som skal bistå frem mot sertifisering. Det blir også utnevnt sentrale personer internt som skal sørge for en effektiv organisering av prosessen. Virksomheten har også muligheten til å utdanne en egen intern hovedkonsulent. 

Ved sertifisering som hovedkontor gjelder egen prismodell. Ta kontakt med oss for å finne hva som blir gjeldende for dere.

2. Oppfylle kriterier og iverksette tiltak

Etter at avtalen er inngått med konsulent, starter kartlegging av hvilke kriterier hovedkontoret og de ulike underenhetene skal sertifiseres etter. Kriterier som er felles for hele organisasjonen (f.eks. HMS-systemet), kan oppfylles og dokumenteres kun av hovedkontoret. Det gir hver enkelt underenhet færre kriterier å forholde seg til. Hovedkontoret dokumenterer oppfylte kriterier i miljøkartleggingen i Miljøfyrtårnportalen før underenhetene kan sette i gang.

Se våre sertifiseringskriterier.

3. Godkjenning av sertifisør

Når hovedkontoret er klar for sertifisering, kommer en hovedsertifisør og godkjenner at kriteriene er oppfylt. Etter det kan underenheter starte prosessen med å opprette egen miljøkartlegging. En miljøfyrtårnansvarlig ved hver underenhet sørger for fremgang og oppfyllelse av kriteriene, i tett dialog med hovedkonsulenten. Ved sertifisering av underenheter gjelder en egen sertifiseringsmetode, som gir en mer effektiv sertifisering med lavere kostnad.

4. Kontinuerlig forbedring

Både hovedkontoret og underenheter skal jobbe kontinuerlig med å planlegge og gjennomføre miljøtiltak, samt gjøre opp status for sine miljøprestasjoner i den årlige klima- og miljørapporten. Det gir virksomheten en grafisk oversikt som viser effekten av miljøtiltakene, for å kunne sette nye miljømål, forbedre miljøprestasjonene, og skape lønnsomme resultater. Resertifisering foregår hvert tredje år, og innebærer at både hovedkontor og underenheter skal dokumentere at de oppfyller kriteriene de sertifiseres etter.