Slik blir du sertifisert

Enkeltvirksomheter

For å bli sertifisert må du gjennom følgende steg:

1. Oppstart med miljøfyrtårnkonsulent

For å komme i gang med sertifiseringen må virksomheten inngå en avtale med godkjent miljøfyrtårnkonsulent, som har kunnskap og erfaring med Miljøfyrtårn-sertifisering. Dette gjøres ved å delta på kurs eller benytte seg av enkeltrådgiving.

Konsulenten guider virksomheten gjennom prosessen og sikrer god kvalitet og fremdrift, og hjelper med å definere hvilke bransjekriterier virksomheten skal sertifiseres etter. 

Ønsker du å finne en miljøfyrtårnkonsulent selv (til enkeltrådgivning)? Se vår liste over konsulenter.

Se oversikt over priser og kostnader.

2. Oppfylle kriterier og iverksette tiltak

Etter at avtalen er inngått med konsulent (ved enkeltrådgiving eller kursoppstart), starter kartleggingen av virksomheten, som gir en oversikt over hva som er på plass og hvilke tiltak som må iverksettes for å oppfylle de definerte kriteriene.

Dokumentasjon på oppfylte kriterier registreres i et digitalt skjema i Miljøfyrtårnportalen. Miljøfyrtårnkonsulenten gir virksomheten tilgang til Miljøfyrtårnportalen etter at avtalen er signert.

I Miljøfyrtårnportalen får du tilgang til gode verktøy, maler og instrukser som gir konkret veiledning.

Se våre sertifiseringskriterier.

3. Godkjenning av sertifisør

Når kriteriene er oppfylt, vil en uavhengig sertifisør komme å godkjenne virksomheten som gyldig Miljøfyrtårn, og sertifikatet utstedes. Virksomheten får også tildelt et Miljøfyrtårndiplom, som et synlig bevis på sertifiseringen.

Etter tre år må dere resertifiseres. 

4. Kontinuerlig forbedring

Som sertifisert Miljøfyrtårn forplikter virksomheten seg til å jobbe  kontinuerlig med å forbedre sine miljøprestasjoner. Dette dokumenteres i den årlige klima- og miljørapporten innen 1. april hvert år. Virksomheten kan måle effekten av sine miljøtiltak, for å bevisstgjøre ledelse og ansatte om virksomhetens miljøbelastning, og sette nye mål. 


Vi tilbyr sertifisering gjennom kurs og enkeltrådgiving. Velg løsningen som passer for deg:

Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Ønsker du en effektiv vei til å bli Miljøfyrtårn? 

Gjennom å delta på våre fysiske eller nettbaserte kurs følger du et fastsatt sertifiseringsløp, der en erfaren miljøfyrtårnkonsulent guider deg gjennom prosessen steg for steg. Dette vil være en effektiv vei til sertifisering, med et planlagt program som sikrer god fremdrift. Du blir klargjort til sertifisering i løpet to-tre måneder. 

Enkeltrådgiving

Ønsker du et tilpasset løp basert på virksomhetens behov?

Gjennom enkeltrådgiving blir virksomheten guidet gjennom prosessen av en godkjent miljøfyrtårnkonsulent. Virksomheten vil få et tilpasset opplegg, som sikrer god kvalitet og fremdrift. Tidsbruken vil avhenge av hvor mye ressurser virksomheten kan allokere internt.