Slik blir du sertifisert

Klar for bærekraft? Kom i gang med Miljøfyrtårn-sertifisering!
For å bli sertifisert skal dere gjennomføre en miljøkartlegging av virksomheten, og deretter iverksette tiltak for å oppfylle bransjekriteriene. Arbeidet med å oppfylle kriterier gjøres med hjelp av en godkjent Miljøfyrtårn-konsulent som har kunnskap og erfaring med miljøsertifisering. Dokumentasjon på oppfylte kriterier registreres i vår digitale løsning i Miljøfyrtårnportalen. 

Med våre smarte verktøy kan du iverksette konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak
– som vil forbedre dine miljøprestasjoner og styrke konkurransekraften.

For å se hvordan prosessen blir for din virksomhet, velg mellom enkeltvirksomheter eller konsern og organisasjoner:

Enkeltvirksomheter

For virksomheter som har tre eller færre lokasjoner som skal sertifiseres. 

Konsern og organisasjoner

For organisasjoner, konsern eller kommuner som har fire eller flere lokasjoner som skal sertifiseres.

Privacy Preference Center